Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045124

OBCHODNÉ MENO: MCS Group s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37810/P

SÍDLO:  Názov obce: Malý Šariš 709, PSČ: 080 01 

IČO: 52 235 858

DEŇ ZÁPISU: 26.02.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

2. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

3. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

4. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

5. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jakub Palko, Bydlisko: Názov obce: Malý Šariš 709, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 15.03.1991, Deň vzniku funkcie: 26.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jakub Palko, Bydlisko: Názov obce: Malý Šariš 709, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 15.03.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1