Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045129

OBCHODNÉ MENO: SAVKY Stakčín, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46093/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 720/18, Názov obce: Stakčín, PSČ: 067 61 

IČO: 55 484 832

DEŇ ZÁPISU: 14.06.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Vedenie účtovníctva

6. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Reklamné, a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

13. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

14. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Savkuľak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 720/18, Názov obce: Stakčín, PSČ: 067 61 , Dátum narodenia: 09.12.1987, Deň vzniku funkcie: 14.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Savkuľak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 720/18, Názov obce: Stakčín, PSČ: 067 61 , Dátum narodenia: 09.12.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1