Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045127

OBCHODNÉ MENO: PELLETICO s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40669/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duklianska 650/24, Názov obce: Svidník, PSČ: 089 01 

IČO: 53 140 613

DEŇ ZÁPISU: 23.07.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

4. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

5. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

7. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

8. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

9. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

16. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Sťahovacie služby

19. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

20. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

21. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

22. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

23. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

24. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

25. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

26. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

27. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

28. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

29. Prenájom hnuteľných vecí

30. Čistiace a upratovacie služby

31. Administratívne služby

32. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

33. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

34. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrej Lacko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarina 1863/13, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , Dátum narodenia: 08.11.1999, Deň vzniku funkcie: 30.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andrej Lacko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarina 1863/13, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , Dátum narodenia: 08.11.1999

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1