Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045128

OBCHODNÉ MENO: RELSTAV, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10580/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 6, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 

IČO: 36 449 318

DEŇ ZÁPISU: 10.09.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maliarstvo a natieračské práce

2. - betonárske práce

3. - výkopové práce

4. - pomocné stavebné práce

5. - lešenárske práce

6. maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

7. veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

8. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva

9. zváračské práce

10. zemné práce

11. buracie práce

12. armovačské práce

13. montáž sadrokartónu

14. príprava a predaj nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu

15. príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu do 8 miest

16. usporadúvanie tanečných zábav pre verejnosť a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy

17. porez dreva

18. píliarska výroba

19. výroba drevených obalov a paliet

20. nákladná cestná doprava

21. pohostinská činnosť

22. výroba hudobných nástrojov

23. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

24. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

25. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

26. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

27. počítačové služby

28. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

29. vydavateľská činnosť

30. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

31. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

32. reklamné a marketingové služby

33. prieskum trhu a verejnej mienky

34. fotografické služby

35. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

36. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

37. prenájom hnuteľných vecí

38. farmový chov hospodárskych zvierat nasledujúceho druhu: HD, ošípané, ovce, kozy, kone a hydina

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Martin Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 6, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 10.11.1979, Deň vzniku funkcie: 25.05.2015

Meno a priezvisko: Zuzana Kollárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 6, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 13.04.1992, Deň vzniku funkcie: 07.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne a bez obmedzení. Podpisovanie za spoločnosť vykonáva tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Martin Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 6, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 10.11.1979

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Zuzana Kollárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 6, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 13.04.1992

Výška vkladu: 3 319,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 267/97, Nz 256/97 zo dňa 6.8.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č.1 zo dňa 8.7.1998, ktorým bola zakladateľská listina upravená v súlade so zák.č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1