Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045115

OBCHODNÉ MENO: H-DESIGN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25961/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 533/27, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52 

IČO: 46 655 603

DEŇ ZÁPISU: 28.04.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. kuriérske služby

7. počítačové služby

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. administratívne služby

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. reklamné a marketingové služby

12. skladovanie

13. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Stavebné cenárstvo

18. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

19. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

20. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

21. Keramická výroba

22. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

23. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

24. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

25. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Michal Husár, Bydlisko: Názov obce: Ruská Nová Ves 34, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 10.01.1983, Deň vzniku funkcie: 28.04.2012

Meno a priezvisko: Marek Koreň, Bydlisko: Názov obce: Kuková 229, PSČ: 086 44 , Dátum narodenia: 15.11.1983, Deň vzniku funkcie: 26.11.2019

Meno a priezvisko: Eva Husárová, Bydlisko: Názov obce: Ruská Nová Ves 34, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 17.02.1992, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ Michal Husár a konateľ Eva Husárová konajú za spoločnosť samostatne a Marek Koreň koná len spoločne s Michalom Husárom.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Husár, Bydlisko: Názov obce: Ruská Nová Ves 34, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 10.01.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1