Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045119

OBCHODNÉ MENO: KK-ZdravFit s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38724/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Náhalku 15398/20, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 52 559 912

DEŇ ZÁPISU: 01.08.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Administratívne služby

8. Vedenie účtovníctva

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

19. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

20. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

21. Výroba potravinárskych výrobkov

22. Výroba nápojov

23. Odevná výroba

24. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

25. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

26. Výroba bižutérie a suvenírov

27. Výroba hračiek a hier

28. Výroba sviečok a tieniacej techniky

29. Výroba zdravotníckych pomôcok

30. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

31. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

32. Zadávanie klinického skúšania liečiv

33. Poskytovanie sociálnych služieb

34. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

35. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

36. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Karol Kyslan, MPH, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Náhalku 15398/20, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 01.06.1973, Deň vzniku funkcie: 01.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Karol Kyslan, MPH, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Náhalku 15398/20, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 01.06.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1