Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045113

OBCHODNÉ MENO: FRIVAN CONSTRUCTION, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38478/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 46, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 

IČO: 52 477 410

DEŇ ZÁPISU: 20.06.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Administratívne služby

8. Verejné obstarávanie

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Poskytovanie služieb osobného charakteru

13. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

14. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

15. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

16. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. Prípravné práce k realizácii stavby

19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

21. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

22. Čistiace a upratovacie služby

23. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

24. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

25. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

26. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ivan Frický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 758/28, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 10.09.1970, Deň vzniku funkcie: 22.03.2024

Meno a priezvisko: Bc. Ivan Frický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 1177/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 09.11.1993, Deň vzniku funkcie: 22.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivan Frický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 758/28, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 10.09.1970

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Ivan Frický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 1177/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 09.11.1993

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1