Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045109

OBCHODNÉ MENO: BISS SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11999/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vinbargom 20, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 36 464 864

DEŇ ZÁPISU: 03.02.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - činnosť stavebného dozoru; pozemné stavby

2. - vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)

3. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb

4. - vykonávanie priemyselných stavieb

5. - staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

6. - vedenie účtovníctva

7. - výroba a spracovanie kameniva a zemín

8. - výroba betónových zmesí a výrobkov

9. - poradenská činnosť v stavebníctve

10. - sprostredkovateľská činnosť

11. - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností

12. - maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

13. - organizovanie kurzov a školení

14. - usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí

15. - predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok na priamy konzum

16. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hric, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukorelliho 1580/37, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 28.12.1948, Deň vzniku funkcie: 03.02.2000

Meno a priezvisko: Ing. Martina Potičná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukorelliho 1580/37, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 14.06.1976, Deň vzniku funkcie: 10.06.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hric, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukorelliho 1580/37, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 28.12.1948

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice N 4/2000, Nz 2/2000 zo dňa 11.1.2000 spísanou notárom JUDr. Jánom Hamarom v Bardejove podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1