Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045110

OBCHODNÉ MENO: BRAVERI spol. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28902/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 1634/33, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 

IČO: 47 461 080

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Vedenie účtovníctva

8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

9. Prevádzkovanie výdajne stravy

10. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

11. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

12. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

13. Skladovanie

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

16. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Diskotekárska činnosť

18. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

19. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

20. Výroba nápojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Richard Piliar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 1634/33, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 02.07.2002, Deň vzniku funkcie: 06.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Richard Piliar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 1634/33, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 02.07.2002

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1