Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045126

OBCHODNÉ MENO: MOF HOLDING, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10569/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemlonská 1, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 

IČO: 36 492 663

DEŇ ZÁPISU: 08.04.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

5. výroba, montáž, oprava a servis zdravotníckych prístrojov a nástrojov

6. výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok

7. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. organizovanie kurzov, školení a seminárov

9. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

10. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

11. marketing a management

12. prieskum trhu a verejnej mienky

13. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

14. nákup, predaj a prenájom automobilov

15. prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál

16. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb

18. maloobchod s použitým tovarom v predajniach

19. prekladateľské a tlmočnícke služby

20. prípravné práce k realizácii stavby,

21. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

22. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

23. vedenie účtovníctva,

24. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

25. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

26. prenájom hnuteľných vecí,

27. prevádzkovanie športových ihrísk, telovýchovných zariadení,

28. poskytovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach v kategórii "hotel", poskytovanie stravovacích a pohostinských služieb v týchto zariadeniach,

29. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Jarmila Hirjaková, Bydlisko: Názov obce: Jasenov 144, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 28.06.1969, Deň vzniku funkcie: 19.04.2023

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ján Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 6097/173, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 10.01.1961, Deň vzniku funkcie: 19.04.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Dávid Molnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 6097/173, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 01.06.1988, Deň vzniku funkcie: 19.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpredseda predstavenstva koná v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Člen predstavenstva koná v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Tóth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojanská 46, Názov obce: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 , Dátum narodenia: 25.10.1979, Deň vzniku funkcie: 12.05.2009

Meno a priezvisko: PhDr. Renáta Molnárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 6097/173, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 17.07.1964, Deň vzniku funkcie: 20.06.2018

Meno a priezvisko: JUDr. Alexander Bröstl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 1, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 14.02.1982, Deň vzniku funkcie: 20.06.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   331,940000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Hotel Šírava, a.s., Sídlo: Názov obce: Zemplínska Šírava - Kaluža, PSČ: 072 36 , IČO 36 179 990

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2008, na ktorom sa rozhodlo o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť.

2. Rozhodnutie jedného akcionára obchodnej spoločnosti Hotel Šírava, a.s. zo dňa 28. 12. 2009 vo forme notárskej zápisnice N 256/09, Nz 55047/2009, NCRIs 55708/2009, Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti MOF, a.s. konaného dňa 28. 12. 2009, vo forme notárskej zápisnice N 257/2009, Nz 55052/2009, NCRls 55714/2009 na ktorom bola odsúhlasená Zmluva o zlúčení s obchodnou spoločnosťou Hotel Šírava, a.s.so sídlom Zemplínska Šírava - Kaluža.

3. Notárska zápisnica N 7/2010, Nz 3326/2010 zo dňa 02.02.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 22/2009 Nz 34212/2009 zo dňa 07.10.2010.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 89/2010, Nz 14772/2010, NCRls 15031/2010 zo dňa 29.04.2010.

6. Zápisnica z mimorianého valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2012 vo forme notárskej zápisnice N 563/2012, Nz 33232/2012, NCRIs 33936/2012.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.05.2018.

8. Nozárska zápisnica č. N 664/2018, Nz 49678/2018, NCRls 50323/2018 zo dňa 06.12.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1