Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045116

OBCHODNÉ MENO: CHARVÁT STROJÁRNE a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10319/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duklianska 21, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 36 387 576

DEŇ ZÁPISU: 26.08.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,

2. - sprostredkovanie obchodu,

3. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností,

4. - leasing spojený s financovaním,

5. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

6. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

7. skladovanie

8. počítačové služby

9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. faktoring a forfaiting

13. údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. prenájom hnuteľných vecí

16. administratívne služby

17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

19. vedenie účtovníctva

20. čistiace a upratovacie služby

21. reklamné a marketingové služby

22. zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, rozbory výsledkov

23. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jozef Tomov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 607/25, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 17.03.1975, Deň vzniku funkcie: 01.07.2023

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Jiří Charvát, Bydlisko: Názov obce: Lípa nad Orlicí 122, PSČ: 51721 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.08.1962, Deň vzniku funkcie: 08.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Pavol Klimek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1266/24, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 12.04.1977, Deň vzniku funkcie: 08.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú vo všetkých veciach jej sa týkajúcich všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vypísanému, alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jozef Randár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smilno 153, Názov obce: Smilno, PSČ: 086 33 , Dátum narodenia: 16.04.1965, Deň vzniku funkcie: 11.06.2015

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gavenda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 10. apríla 426/22, Názov obce: Trenčín - Opatová, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 19.03.1960, Deň vzniku funkcie: 01.06.2018

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Jiráková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chelčického 747, Názov obce: Kolín, PSČ: 28002 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 12.10.1972, Deň vzniku funkcie: 21.06.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CHARVÁT GROUP s.r.o., Sídlo: Názov obce: Zbraslavice 394, PSČ: 28521 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 27407667

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 779 792,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 779 792,000000 EUR

AKCIE

Počet: 14400 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   331,930000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.8. 1999 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák., jedno- rázovo, podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.12.1999 bola schválená zmena stanov.

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.7.2002 bola schválená zmena stanov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1