Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R045138

OBCHODNÉ MENO: ZASTROVA, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10019/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 86, Názov obce: Spišská Stará Ves, PSČ: 061 01 

IČO: 31 699 855

DEŇ ZÁPISU: 01.12.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba kovových výrobkov

2. zámočníctvo

3. kovoobrábanie

4. stavba strojov

5. práce so žeriavom, bagrom - zemné práce a prekládka nákladov

6. autoopravárenská činnosť

7. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

8. oprava tlakových nádob pre dopravné zariadenia

9. oprava tlakových zariadení

10. výroba prepravných prostriedkov, vzduchotechnických zariadení a cestných vozidiel, ich dielcov a podzostáv

11. výroba, rekonštrukcia, opravy oceľových a stavebných konštrukcií

12. rekonštrukcia a opravy vzduchotechnických zariadení

13. opravy elektrických zariadení

14. maloobchod v rozsahu voľných živností

15. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

16. oprava cestných vozidiel, ich dielcov a podzostáv

17. montáž, rekonštrukcia tlakových nádob pre dopravné zariadenia

18. výroba, označovanie tlakových nádob pre dopravné zariadenia a tlakových zariadení

19. vývoj tlakových nádob pre dopravné zariadenia, prepravných prostriedkov, oceľových a stavebných konštrukcií, vzduchotechnických zariadení, cestných vozidiel, ich dielcov a podzostáv

20. predaj tlakových nádob pre dopravné zariadenia, prepravných prostriedkov, oceľových a stavebných konštrukcií, vzduchotechnických zariadení, cestných vozidiel, ich dielcov a podzostáv

21. rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení

22. inštalácia elektrických zariadení

23. výroba elektrických zariadení

24. zváranie dráhových vozidiel

25. nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel

26. výroba dielcov a konštrukčných celkov železničných koľajových vozidiel kovoobrábačstvom a zámočníctvom podľa platnej a schválenej dokumentácie (zvarence dielov a komponentov)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Marek Kasina, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčka 15, Názov obce: Lúčka, PSČ: 082 71 , Dátum narodenia: 23.05.1985, Deň vzniku funkcie: 12.10.2020

Funkcia: Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Výrostek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 367/42, Názov obce: Spišská Stará Ves, PSČ: 061 01 , Dátum narodenia: 16.11.1953, Deň vzniku funkcie: 12.10.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Hudáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Filická 60/32, Názov obce: Gánovce, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 23.04.1982, Deň vzniku funkcie: 12.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Peter Sulír, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 271/15, Názov obce: Spišská Stará Ves, PSČ: 061 01 , Dátum narodenia: 01.05.1985, Deň vzniku funkcie: 08.11.2018

Meno a priezvisko: Ing. Alexej Beljajev, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovnianska 3195/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 24.09.1956, Deň vzniku funkcie: 12.10.2020

Meno a priezvisko: Ivan Petríček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Baránku 7734/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 29.12.1970, Deň vzniku funkcie: 12.10.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 490 563,600000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 490 563,600000 EUR

AKCIE

Počet: 360 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 319,400000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné po udelení súhlasu predstavenstva spoločnosti.

Počet: 8903 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné po udelení súhlasu predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: VASTA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 86, Názov obce: Spišská Stará Ves, PSČ: 061 01 , IČO 31 697 739

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.9.1994 č. N 244/94, Nz 242/94 napísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave podľa zák.č. 513/91 Zb. na základe rozhodnutia MPSPNM SR č. 99 zo dňa 26.7.1994 o privatiyácii podniku Vagónka Poprad, štátny podnik so sídlom v Poprade, zrušeného bez likvidácie. Zápis v obchodnom registri vykonaný dňa 30.4.1997 na základe postúpenia spisu z Okresného súdu Košice I. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 9.5. 1996 vo forme notárskej zápisnice N 88/96, Nz 88/96 o znížení zakladného imania zo 47.235.000,- Sk na 30.280.000,-Sk Zápis zníženia základného imania zo 47.235.000,- Sk na 30.280.000,- Sk vykonaný v obchodnom registri dňa 3.7.1997. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaž- dením dňa 1.8.1995. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaž- dením dňa 9.5.1996. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaž- dením dňa 14.5.1997.

2. Zmena stanov a.s, schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.1.1999. Zmena stanov a.s, schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 22.10.1999.

3. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 24.5.2000.

4. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 11.3.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1