Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R045107

OBCHODNÉ MENO: Sensoy, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47947/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 1806/46, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 

IČO: 56 156 464

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

8. Vedenie účtovníctva

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

12. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

13. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Šain Shahini, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Heidjöchl 14/43/3, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 06.02.1985, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Šain Shahini, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Heidjöchl 14/43/3, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 06.02.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1