Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R045100

OBCHODNÉ MENO: JKY, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47952/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 17. novembra 380/26, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 

IČO: 56 263 147

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

6. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

7. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

8. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

9. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

16. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

17. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

18. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

19. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

20. Poskytovanie služieb osobného charakteru

21. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

22. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

23. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno – hospodárskej povahy

24. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

25. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

26. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

27. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

28. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

29. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

30. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

31. Čistiace a upratovacie služby

32. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

33. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

34. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

35. Pravidelná kontrola detského ihriska

36. Poskytovanie sociálnych služieb

37. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

38. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Koľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 17. novembra 380/26, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 23.01.1980, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Koľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 17. novembra 380/26, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 23.01.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1