Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R045103

OBCHODNÉ MENO: LUMISO Trans s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47948/P

SÍDLO:  Názov obce: Veľký Slavkov 1350, PSČ: 059 91 

IČO: 56 265 336

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

3. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Poskytovanie služieb osobného charakteru

9. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

10. Vedenie účtovníctva

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Inštruktor autoškoly

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Ovčarik, Bydlisko: Názov obce: Veľký Slavkov 1350, PSČ: 059 91 , Dátum narodenia: 25.02.1990, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Ovčarik, Bydlisko: Názov obce: Veľký Slavkov 1350, PSČ: 059 91 , Dátum narodenia: 25.02.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1