Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R045102

OBCHODNÉ MENO: KachliarstvoBoris.sk s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47954/P

SÍDLO:  Názov obce: Kokošovce 321, PSČ: 082 52 

IČO: 56 259 344

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kachliarstvo

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

14. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

15. Poskytovanie služieb osobného charakteru

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno – hospodárskej povahy

19. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viktor Boris, Bydlisko: Názov obce: Kokošovce 321, PSČ: 082 52 , Dátum narodenia: 07.08.1977, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viktor Boris, Bydlisko: Názov obce: Kokošovce 321, PSČ: 082 52 , Dátum narodenia: 07.08.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1