Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044937

OBCHODNÉ MENO: V&V TRADE SLOVENSKO s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51953/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Esterházyovcov 1595/16, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 

IČO: 53 661 257

DEŇ ZÁPISU: 09.06.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

3. Poskytovanie služieb osobného charakteru

4. Sťahovacie služby

5. Kuriérske služby

6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

7. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Administratívne služby

12. Čistiace a upratovacie služby

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

17. Fotografické služby

18. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

19. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Prípravné práce k realizácii stavby

22. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

23. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

24. Dizajnérske činnosti

25. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

26. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

27. Chov vybraných druhov zvierat

28. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

29. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

30. Mäsiarstvo

31. Výroba potravinárskych výrobkov

32. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

33. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

34. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vitalii Sahan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liesková ulica 2314/5, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 04.10.1991, Deň vzniku funkcie: 09.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vitalii Sahan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liesková ulica 2314/5, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 04.10.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1