Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044936

OBCHODNÉ MENO: Underdog s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52634/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vážska 212/36, Názov obce: Moravany nad Váhom, PSČ: 922 21 

IČO: 54 943 019

DEŇ ZÁPISU: 22.10.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. výroba potravinárskych výrobkov

3. výroba kŕmnych zmesí

4. výroba nápojov

5. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

8. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

9. prevádzkovanie výdajne stravy

10. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

11. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

13. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. prenájom hnuteľných vecí

15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Demko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vážska 212/36, Názov obce: Moravany nad Váhom, PSČ: 922 21 , Dátum narodenia: 02.10.1985, Deň vzniku funkcie: 22.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne vo všetkých veciach.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Demko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vážska 212/36, Názov obce: Moravany nad Váhom, PSČ: 922 21 , Dátum narodenia: 02.10.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1