Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044939

OBCHODNÉ MENO: Wolfdesign s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29823/T

SÍDLO:  Názov obce: Unín 406, PSČ: 908 46 

IČO: 46 768 611

DEŇ ZÁPISU: 26.07.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. administratívne služby

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. počítačové služby

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

10. Výkon činnosti stavbyvedúceho

11. Výkon činnosti stavebného dozoru

12. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Vlk, Bydlisko: Názov obce: Unín 406, PSČ: 908 46 , Dátum narodenia: 26.10.1986, Deň vzniku funkcie: 26.07.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Vlk, Bydlisko: Názov obce: Unín 406, PSČ: 908 46 , Dátum narodenia: 26.10.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1