Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044941

OBCHODNÉ MENO: ZN Technik s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53557/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 3022/1, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01 

IČO: 52 086 801

DEŇ ZÁPISU: 07.12.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Administratívne služby

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

14. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

15. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

16. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

17. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

18. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

19. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

20. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky

21. Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení

22. S – odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových: Rozsah činnosti na technických zariadeniach plynových skupiny A a B: Ah, i Bf, g, h. i Médium: zemný plyn ( vykurovacie plyny ), chladivá Špecifikácia technických zariadení plynových ( príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z. )

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Adam Žák, Bydlisko: Názov obce: Podbranč 214, PSČ: 906 05 , Dátum narodenia: 22.07.1985, Deň vzniku funkcie: 08.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti navonok koná a podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Adam Žák, Bydlisko: Názov obce: Podbranč 214, PSČ: 906 05 , Dátum narodenia: 22.07.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1