Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044935

OBCHODNÉ MENO: Super zoo Veterina, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50410/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Vicenzy 2057/22, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 

IČO: 51 313 782

DEŇ ZÁPISU: 26.01.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. vydavateľská činnosť

6. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

8. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

9. organizovane športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. administratívne služby

11. Výkon súkromných veterinárnych činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Juraj Petrus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zaježová 205, Názov obce: Pliešovce, PSČ: 962 63 , Dátum narodenia: 31.01.1979, Deň vzniku funkcie: 22.10.2021

Meno a priezvisko: MVDr. Dagmar Zähringer, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná ulica 372/62, Názov obce: Bohdanovce nad Trnavou, Dátum narodenia: 02.08.1986, Deň vzniku funkcie: 02.05.2024

Meno a priezvisko: Luboš Rejchrt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pátecká 1389, Názov obce: Poděbrady, PSČ: 29001 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 29.04.1965, Deň vzniku funkcie: 02.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Luboš Rejchrt a Juraj Petrus konajú samostatne, ostatní konatelia konajú vždy aspoň dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PLAČEK PREMIUM, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , IČO 31 403 344

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.12.2017 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1