Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044933

OBCHODNÉ MENO: SLOVAK REALITY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55217/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Štefana Moyzesa 7739/2E, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 55 818 927

DEŇ ZÁPISU: 26.10.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Hornáček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Krajná 1419/23, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 05.12.1997, Deň vzniku funkcie: 26.10.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Hornáček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Krajná 1419/23, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 05.12.1997

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1