Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044940

OBCHODNÉ MENO: Zlatý kohút, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56277/T

SÍDLO:  Názov obce: Buková 47, PSČ: 919 10 

IČO: 56 100 779

DEŇ ZÁPISU: 05.03.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Vedenie účtovníctva

4. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

5. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

8. Faktoring a forfaiting

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavieb

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

16. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov dreva, korku, slamy

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Finančný lízing

19. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

20. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

22. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Čistiace a upratovacie služby

26. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom

27. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zbigniew Przywitowski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadlowo 61, Názov obce: Bieźuń, PSČ: 09-320 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 19.12.1965, Deň vzniku funkcie: 05.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zbigniew Przywitowski, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadlowo 61, Názov obce: Bieźuń, PSČ: 09-320 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 19.12.1965

Výška vkladu:  286 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  286 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   286 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   286 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1