Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044932

OBCHODNÉ MENO: RENTER SLOVAKIA spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 670/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 2, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 

IČO: 34 109 765

DEŇ ZÁPISU: 25.10.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu

2. maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. podnikateľská činnosť v oblasti nákupu, predaja tovaru a výkonu služieb

5. opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies

6. opravy cestných motorových vozidiel

7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Stefano Gasparin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 817/52, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , Dátum narodenia: 25.06.1961, Deň vzniku funkcie: 14.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stefano Gasparin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 817/52, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , Dátum narodenia: 25.06.1961

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.8.1994 podľa ust. §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 1969

2. Zmena spoločenskej zmluvy dodatkom č.1 zo dňa 7.8.1995. Stary spis: S.r.o. 1969

3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.04.1996. Stary spis: S.r.o. 1969

4. Uznesenie VZ zo dňa 06.02.1997.

5. Zmenou spísanou dňa 16.07.1998 do notárskej zápisnice N 333/98, Nz 331/98 bol základný dokument spoločnosti prispôsobený zákonu č. 11/1998 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1