Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044924

OBCHODNÉ MENO: Medisil s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43442/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 3801/42, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 52 083 691

DEŇ ZÁPISU: 01.12.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Dopravná zdravotná služba

2. Poskytovanie sociálnych služieb

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. Poskytovanie služieb osobného charakteru

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Prenájom pomôcok a zdravotníckeho materiálu

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Administratívne služby

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

16. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia všeobecnej ambulancie pre dospelých s odborným zameraním – všeobecné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Silvia Štrbáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 3801/42, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 15.05.1980, Deň vzniku funkcie: 01.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Silvia Štrbáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 3801/42, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 15.05.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1