Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044928

OBCHODNÉ MENO: PMJ Mont, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46903/T

SÍDLO:  Názov obce: Dvorníky 875, PSČ: 920 56 

IČO: 53 105 729

DEŇ ZÁPISU: 10.06.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Sťahovacie služby

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Administratívne služby

15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Jošt, Bydlisko: Názov obce: Dvorníky 875, PSČ: 920 56 , Dátum narodenia: 17.08.1979, Deň vzniku funkcie: 10.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Jošt, Bydlisko: Názov obce: Dvorníky 875, PSČ: 920 56 , Dátum narodenia: 17.08.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1