Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044929

OBCHODNÉ MENO: Prefektus s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52468/T

SÍDLO:  Názov obce: Bodíky 99, PSČ: 930 31 

IČO: 54 863 112

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

2. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

9. Sťahovacie služby

10. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

11. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Správa a údržba bytového fondu v rozsahu voľných živností

14. Vedenie účtovníctva

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

17. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

18. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

19. Dizajnérske činnosti

20. Fotografické služby

21. Prenájom hnuteľných vecí

22. Čistiace a upratovacie služby

23. Administratívne služby

24. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

25. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

26. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

27. prekladateľské a tlmočnícke služby – anglický jazyk

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Filip Piťo, Bydlisko: Názov obce: Bodíky 99, PSČ: 930 31 , Dátum narodenia: 06.11.1990, Deň vzniku funkcie: 27.09.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Silvia Vencelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pečnianska 1198/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 22.07.1987, Deň vzniku funkcie: 02.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú všetci konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Filip Piťo, Bydlisko: Názov obce: Bodíky 99, PSČ: 930 31 , Dátum narodenia: 06.11.1990

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Silvia Vencelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pečnianska 1198/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 22.07.1987

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1