Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044926

OBCHODNÉ MENO: PALADIUM & PARTNERS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13097/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 2158/7, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 00 

IČO: 36 246 140

DEŇ ZÁPISU: 14.11.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

6. reklamná a propagačná činnosť

7. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

8. služby súvisiace s databázami

9. činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov

10. organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

11. finančný leasing

12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

14. sprostredkovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí

15. vydávanie časopisov a iných než periodických a neperiodických publikácií

16. výkon činnosti stavbyvedúceho

17. výkon činnosti stavebného dozoru

18. výroba a montáž kovových konštrukcií

19. plynoinštalatérstvo

20. oprava a údržba vyhradených plynových zariadení a vyhradených tlakových zariadení

21. inžinierska činnosť - obstarávanie prác prostredníctvom oprávnenej organizácie

22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

23. montáž potrubných rozvodov I. a II. triedy (para, voda, plyn) technologických a energetických zariadení

24. špecialista požiarnej ochrany

25. poradenstvo v oblasti životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti

26. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

27. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

28. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

29. Činnosť vodohospodára

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Urban, Bydlisko: Názov obce: Šintava 581, PSČ: 925 51 , Dátum narodenia: 26.01.1966, Deň vzniku funkcie: 14.11.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Urban, Bydlisko: Názov obce: Šintava 581, PSČ: 925 51 , Dátum narodenia: 26.01.1966

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Barbora Urbanová, Bydlisko: Názov obce: Šintava 581, PSČ: 925 51 , Dátum narodenia: 09.07.1969

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.10.2001 podľa slovenského práva.

2. Rozhodnutie valného zhromaždenia o rozšírení predmetu činnosti spoločnosti zo dňa 22.07.2002.

3. Rozhodnutie valného zhromaždenia o prevode obchodného podielu zo dňa 28.11.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1