Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044915

OBCHODNÉ MENO: EK Kukla, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30921/T

SÍDLO:  Názov obce: Vinohrady nad Váhom 614, PSČ: 925 55 

IČO: 46 968 482

DEŇ ZÁPISU: 30.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva

2. administratívne služby

3. reklamné a marketingové služby

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. prípravné práce k realizácii stavby

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Kukla, Bydlisko: Názov obce: Vinohrady nad Váhom 614, PSČ: 925 55 , Dátum narodenia: 17.09.1982, Deň vzniku funkcie: 30.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Kukla, Bydlisko: Názov obce: Vinohrady nad Váhom 614, PSČ: 925 55 , Dátum narodenia: 17.09.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1