Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044907

OBCHODNÉ MENO: AGORDA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21192/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zdravotnícka 593, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 

IČO: 43 856 594

DEŇ ZÁPISU: 22.12.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

3. poradenská činnosť v oblasti pôdohospodárstva

4. sprostredkovateľská činnosť

5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/

6. poľnohospodárska prvovýroba, rastlinná a živočíšna výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

7. upratovacie a čistiace práce

8. reklamná a propagačná činnosť

9. organizovanie kurzov, školení, seminárov a spoločenských podujatí

10. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve

11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. skladovanie

14. vedenie účtovníctva

15. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

17. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

18. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

19. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

20. administratívne služby

21. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

22. faktoring a forfaiting

23. donášková služba

24. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

25. prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Gabriel Koczó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 648, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 26.11.1982, Deň vzniku funkcie: 22.12.2007

Meno a priezvisko: Ing. Rozália Koczóová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 648, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 22.09.1956, Deň vzniku funkcie: 22.12.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ vždy s druhým konateľom a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoje podpisy.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Gabriel Koczó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 648/37, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 26.11.1982, Deň vzniku funkcie: 19.07.2019

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený zastupovať a podpisovať spoločnosť samostatne, a to tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Gabriel Koczó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 648, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 26.11.1982

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1