Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044908

OBCHODNÉ MENO: ArsNelli s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52976/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný diel 120/42, Názov obce: Štvrtok na Ostrove, PSČ: 930 40 

IČO: 50 610 813

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Reklamné a marketingové služby

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

13. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

14. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

15. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

16. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

17. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

18. Výroba výrobkov z gumy a plastov

19. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

20. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

21. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

22. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

23. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

24. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

25. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti

26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

27. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

28. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

29. Vedenie účtovníctva

30. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

31. Dizajnérske činnosti

32. Čistiace a upratovacie služby

33. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

34. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

35. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

36. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

37. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

38. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Karapet Iskandarian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný diel 120/42, Názov obce: Štvrtok na Ostrove, PSČ: 930 40 , Dátum narodenia: 19.10.1989, Deň vzniku funkcie: 21.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karapet Iskandarian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný diel 120/42, Názov obce: Štvrtok na Ostrove, PSČ: 920 42 , Dátum narodenia: 19.10.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1