Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044906

OBCHODNÉ MENO: Aegis Security, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56431/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 2139/19, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02 

IČO: 56 146 621

DEŇ ZÁPISU: 23.03.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) až i) zákona č. 473/2005 Z.z., o súkromnej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Vančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 2139/19, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02 , Dátum narodenia: 18.09.1967, Deň vzniku funkcie: 23.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí jeho podpis a dodatok označujúci jeho funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Vančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 2139/19, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02 , Dátum narodenia: 18.09.1967

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1