Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044934

OBCHODNÉ MENO: SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 181/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Winterova 29, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 29 

IČO: 34 144 790

DEŇ ZÁPISU: 05.08.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. v súlade so zákonom č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a dodatkov a ďaľšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia

2. komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi

3. pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov

4. okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta

5. spolupracovať s vedeckými o odbornými inštitúciami za účelom zdokonalovania metodík a poskytovania zdravotníckych služieb

6. poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne

7. zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre

8. zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel

9. zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel

10. vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke a zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov

11. pohostinská činnosť

12. ubytovacie zariadenie

13. zmenáreň

14. taxislužba osobná

15. nákladná cestná doprava

16. nepravidelná autobusová doprava

17. maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

18. usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí

19. športové a kondičné masáže

20. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

21. prenájom bytových a nebytových priestorov

22. práčovňa - pranie prádla

23. zámočnícke práce

24. výroba tepla, rozvod tepla

25. cestovná agentúra

26. výroba zdravotníckych pomôcok

27. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá

28. prevádzkovanie športových zariadení

29. montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení

30. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

31. príprava a organizovanie kurzov, seminárov a školení

32. pánske, dámske a detské kaderníctvo

33. kozmetické služby

34. manikúra

35. pedikúra

36. prenájom hnuteľných vecí

37. komisionálny predaj tovaru a služieb

38. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

39. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

40. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

41. prevádzkovanie verejných kanalizácií II. kategórie

42. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

43. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

44. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

45. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

46. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Peter Bednarčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Ertla 1450/11, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 22.12.1978, Deň vzniku funkcie: 03.02.2023

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mark Nicholas Hennebry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roebuck Road 124, Názov obce: Dublin, PSČ: D14 W9X5 , Štát: Írsko , Dátum narodenia: 12.03.1966, Deň vzniku funkcie: 31.05.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Emanuel Paulech, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 1479/7, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 06.08.1949, Deň vzniku funkcie: 31.05.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Frank Halmos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teréz krt. 3, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1067 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 05.01.1968, Deň vzniku funkcie: 31.05.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Dennis Werian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lodge Road 18, Názov obce: London, PSČ: NW87JT , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 25.09.1983, Deň vzniku funkcie: 31.05.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Eva Havašová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leškova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 28.09.1971, Deň vzniku funkcie: 12.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Péter Dienes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Király utca 14, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1061 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 27.05.1976, Deň vzniku funkcie: 09.09.2021

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Říha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karlovarská 203/4, Názov obce: Mariánské Lázně, PSČ: 35301 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.12.1966, Deň vzniku funkcie: 09.09.2021

Meno a priezvisko: Claire Dudley-Scales, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Warwick Road 66, Názov obce: Bishop‘s Stortford, PSČ: CM23 5NW , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 21.05.1976, Deň vzniku funkcie: 09.09.2021

Meno a priezvisko: Bálint Erdős, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Józsefhegyi utca 30, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1025 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 22.04.1975, Deň vzniku funkcie: 09.09.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Uhrínová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 14, Názov obce: Banka, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 27.08.1970, Deň vzniku funkcie: 23.09.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Beáta Kubriczká, Bydlisko: Názov obce: Borovce 87, PSČ: 922 09 , Dátum narodenia: 29.04.1969, Deň vzniku funkcie: 23.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  50 106 818,221042 EUR

AKCIE

Počet: 1509518 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33,193919 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE SMRDÁKY, a.s., Sídlo: Názov obce: Smrdáky 167, PSČ: 906 03 , IČO 44 180 896

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.05.1996 podľa §§ 56 až 57 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväky zrušeného štátneho podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Winterova 29, Piešťany, IČO: 00 165 441, ktorý bol dňa 05.08.1996 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 44/K. Stary spis: Sa 578

2. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.09.1996. Stary spis: Sa 578

3. Valné zhromaždenie konané dňa 25.02.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 30/97, Nz 30/97 schválilo zmenu stanov.

4. Valné zhromaždenie konané dňa 25.06.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 239/97, Nz 224/97 schválilo stanovy v novom (úplnom) znení.

5. Valné zhromaždenie konané dňa 15.04.1999, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 38/99, Nz 36/99, schválilo zmenu stanov.

6. Valné zhromaždenie konané 14.02.2000, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 20/00, N 21/00, schválilo zmenu stanov.

7. Mimoriadne valné zhromaždenie konané 19.04.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 76/01, N 76/01.

8. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 11.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 198/02, Nz 190/02.

9. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 25.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 144/2003, Nz 52431/2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1