Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R044918

OBCHODNÉ MENO: FOR Clean, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10134/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovská cesta 39, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 36 234 923

DEŇ ZÁPISU: 14.12.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sekretárske služby

4. sprostredkovateľská činnosť

5. reklamné činnosti

6. finančný a operačný leasing zariadení, technológií a tovarov v rozsahu voľnej živnosti

7. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov

8. výroba, montáž, servis zámočníckych a klampiarskych komponentov

9. konštrukčné práce v oblasti strojárstva

10. výskum a vývoj v oblasti strojárstva

11. vedenie účtovníctva

12. kancelárske a sekretárske služby

13. povrchová ochrana výrobkov lakmi, tmelmi, nátermi

14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Aleš Hub, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hostašovice 124, Názov obce: Nový Jičín, PSČ: 74101 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 21.05.1978, Deň vzniku funkcie: 01.04.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Libor Jurča, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vidče 153, Názov obce: Vidče, PSČ: 75653 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.05.1975, Deň vzniku funkcie: 01.04.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Pavel Frydrych, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ratiboř 571, Názov obce: Ratiboř, PSČ: 75621 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.02.1980, Deň vzniku funkcie: 01.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach sú oprávnení za spoločnosť podpisovať vždy predseda a jeden člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Limberský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiřího Demla 1494, Názov obce: Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.09.1958, Deň vzniku funkcie: 29.04.2009

Meno a priezvisko: Ing. Aleš Kovaŕík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vsetínska 44, Názov obce: Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 12.11.1958, Deň vzniku funkcie: 31.10.2001

Meno a priezvisko: Jan Izák, M.A., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelenky-Hajského 1937/4, Názov obce: Praha 3, PSČ: 13000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.04.1992, Deň vzniku funkcie: 01.04.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: BLOCK Group a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Kasáren 727, Názov obce: Valašské Meziříčí, PSČ: 75701 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 07089473

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 9 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100 000,000000 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľov zo dňa 05.11.1999 formou notárskej zápisnice č. N 197/99, Nz 167/99 podľa slovenského práva.

2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 27.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 99/2000, NZ 93/2000. Zmena sídla spoločnosti zo: Štúrova 4, 921 01 Piešťany na: Vrbovská cesta 39, 921 01 Piešťany.

3. Valné zhromaždenie konané dňa 31.10.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou NZ 341/01, N 348/01 schválilo zmenu stanov.

4. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 10.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 149/02, NZ 137/02.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1