Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R044902

OBCHODNÉ MENO: CASA FELICE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56754/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čigérska 1 1833/24, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 921 01 

IČO: 56 258 780

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb osobného charakteru

2. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

5. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

6. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

12. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

14. Vedenie účtovníctva

15. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

20. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk

21. Prekladateľské a tlmočnícke služby – anglický jazyk

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Magdalena Véghová Hodossyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čigérska 1833/24, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 04.02.1968, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Magdalena Véghová Hodossyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čigérska 1833/24, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 04.02.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1