Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044964

OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Bošáca

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 84/R

SÍDLO:  Názov obce: Bošáca 194, PSČ: 913 07 

IČO: 00 206 768

DEŇ ZÁPISU: 09.12.1991

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. -výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov,

2. -poskytovanie prác a služieb vlastným členom a iným právnickým a fyzickým osobám,

3. vnútroštátna nákladná cestná doprava

4. výroba kŕmnych zmesí

5. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

10. skladovanie

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. prenájom hnuteľných vecí

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. opravy pracovných strojov

15. Výroba mliečnych výrobkov

16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

17. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

18. Údenie mäsových výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Maroš Pažitný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bošáca 829, Názov obce: Bošáca, PSČ: 913 07 , Dátum narodenia: 21.03.1984, Deň vzniku funkcie: 28.04.2023

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Králik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Srnie 467, Názov obce: Dolné Srnie, PSČ: 916 41 , Dátum narodenia: 02.05.1979, Deň vzniku funkcie: 28.04.2023

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Jarmila Morongová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianske Podhradie 146, Názov obce: Zemianske Podhradie, PSČ: 913 07 , Dátum narodenia: 23.03.1963, Deň vzniku funkcie: 19.05.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Peter Katrinec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bošáca 9, Názov obce: Bošáca, PSČ: 913 07 , Dátum narodenia: 25.12.1957, Deň vzniku funkcie: 28.04.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Bohumil Zámečník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianske Podhradie 271, Názov obce: Zemianske Podhradie, PSČ: 913 07 , Dátum narodenia: 22.05.1973, Deň vzniku funkcie: 28.04.2023

Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

KONTROLNÁ KOMISIA

Meno a priezvisko: Ivona Dzuráková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemianske Podhradie 222, Názov obce: Zemianske Podhradie, PSČ: 913 07 , Dátum narodenia: 16.05.1976, Deň vzniku funkcie: 28.04.2023

Meno a priezvisko: Jozef Ivičic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bošáca 182, Názov obce: Bošáca, PSČ: 913 07 , Dátum narodenia: 29.10.1965, Deň vzniku funkcie: 28.04.2023

Meno a priezvisko: Branislav Ivičic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Bošáca 589, Názov obce: Nová Bošáca, PSČ: 913 08 , Dátum narodenia: 01.04.1971, Deň vzniku funkcie: 28.04.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   130 806,430000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   663,870000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 11.6. 1991 podľa Zákona č.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

2. Transformačný projekt bol schválený valným zhromaždením dňa 13.11.1992. Stanovy boli prispôsobené Obch. zákonníku a schválené na čl. schôdzi dňa 15.12.1992. Nedeliteľný fond 20% zapisovaného základného imania. Stary spis: Dr 1622

3. Členská schôdza dňa 20.03.1998 prijala dodatok k stanovám družstva.

4. Členská schôdza dňa 21.03.2003 rozhodla o zmenách v štatutárnom orgáne družstva.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1