Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044971

OBCHODNÉ MENO: VL lekáreň 7, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45295/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 55 417 329

DEŇ ZÁPISU: 20.05.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Finančný lízing

6. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. Faktoring a forfaiting

9. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

10. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Pavol Marcinko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 3039/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 11.02.1992, Deň vzniku funkcie: 26.01.2024

Meno a priezvisko: PharmDr. Lenka Drapáčová, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 18689/82A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 31.03.1986, Deň vzniku funkcie: 26.01.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má Spoločnosť jedného (1) konateľa, je za Spoločnosť oprávnený konať a podpisovať samostatne. Ak má Spoločnosť dvoch (2) a viac konateľov, za Spoločnosť konajú a podpisujú spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Lekáreň Váš Lekár, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 18890/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 54 925 401

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1