Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044969

OBCHODNÉ MENO: STAROŽITNOSTI ROZMARÍN, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24942/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianske Jastrabie 478, Názov obce: Trenčianske Jastrabie, PSČ: 913 22 

IČO: 45 670 617

DEŇ ZÁPISU: 10.08.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. maloobchod a veľkoobchod so starožitnosťami

6. stolárstvo

7. reštaurátorské práce s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierok

8. prevádzkovanie kultúrnych spoločenských zariadení

9. organizovanie kultúrnych spoločenských podujatí

10. vydavateľská činnosť

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Procas Slovakia a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jirásková 1659/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , IČO 50 215 272

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 02. 04. 2024 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1