Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044968

OBCHODNÉ MENO: SANOT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17798/R

SÍDLO:  Názov obce: Trenčianske Stankovce 400, PSČ: 913 11 

IČO: 36 774 677

DEŇ ZÁPISU: 10.05.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

4. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb

5. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

6. sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb v rozsahu voľných živností

7. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác)

8. lekárenstvo vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PharmDr. Marta Škytová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Stankovce 610, Názov obce: Trenčianske Stankovce, PSČ: 913 11 , Dátum narodenia: 18.05.1957, Deň vzniku funkcie: 10.05.2007

Meno a priezvisko: Martin Škyta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Stankovce 610, Názov obce: Trenčianske Stankovce, PSČ: 913 11 , Dátum narodenia: 17.09.1984, Deň vzniku funkcie: 10.05.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PharmDr. Marta Škytová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Stankovce 610, Názov obce: Trenčianske Stankovce, PSČ: 913 11 , Dátum narodenia: 18.05.1957

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martin Škyta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Stankovce 610, Názov obce: Trenčianske Stankovce, PSČ: 913 11 , Dátum narodenia: 17.09.1984

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 20.12.2023 spoločnosť SANOT, s.r.o. so sídlom: 400, Trenčianske Stankovce 913 11, Slovenská republika, IČO: 36 774 677 s účinnosťou od 01.04.2024, predala spoločnosti EC PH 02, s. r. o. so sídlom: Nám. M.R. Štefánika 2156/21, Topoľčany 955 01, Slovenská republika, IČO: 55 458 602 časť svojho podniku s názvom „prevádzka Lekáreň Stankovce 400, 913 11 Trenčianske Stankovce“, ktorá predstavuje ucelený hospodársky celok vykonávajúci v rámci podniku samostatnú činnosť.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1