Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044970

OBCHODNÉ MENO: Uni-vasc s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41281/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 5, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 53 499 824

DEŇ ZÁPISU: 02.02.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

5. Administratívne služby

6. Prieskum trhu a verejnej mienky

7. prevádzkovanie ambulancie cievnej chirurgie

8. Prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore cievna chirurgia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Miroslav Bobuš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. Madvu 331/4, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 18.09.1976, Deň vzniku funkcie: 02.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ koná aj podpisuje samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Miroslav Bobuš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. Madvu 331/4, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 18.09.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1