Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044966

OBCHODNÉ MENO: RKR Holding s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37335/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hasičská 111, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 52 030 962

DEŇ ZÁPISU: 13.11.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. prenájom hnuteľných vecí

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

7. finančný lízing

8. faktoring a forfaiting

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. čistiace a upratovacie služby

11. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: DarkLine Invest Ltd., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Global Gateway 8, Názov obce: Rue de la Perle, Province Mahé, Štát: Seychelská republika , Iné identifikačné číslo: 155624

Výška vkladu: 20 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 20 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 13. 04. 2024 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1