Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044965

OBCHODNÉ MENO: RevoMind s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33664/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 2122/22, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 50 509 403

DEŇ ZÁPISU: 29.09.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby

2. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo

4. Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora

5. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Prevádzka malých plavidiel

11. Predaj leteckých prepravných služieb

12. Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave

13. Vydavateľská činnosť

14. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

15. Finančný lízing

16. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

17. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

18. Faktoring a forfaiting

19. Vedenie účtovníctva

20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

21. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

22. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

23. Reklamné a marketingové služby

24. Prieskum trhu a verejnej mienky

25. Dizajnérske činnosti

26. Fotografické služby

27. Prenájom hnuteľných vecí

28. Informačná činnosť - mestské, turistické informačné centrá

29. Administratívne služby

30. Verejné obstarávanie

31. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

32. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí

33. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

34. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

35. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

36. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Jamrich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Niva 68/34, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21 , Dátum narodenia: 08.01.1991, Deň vzniku funkcie: 29.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Jamrich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Niva 68/34, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21 , Dátum narodenia: 08.01.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 21.03.2024 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1