Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044955

OBCHODNÉ MENO: BK Považská Bystrica, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13421/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 66/61-3, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 36 325 350

DEŇ ZÁPISU: 28.08.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie telovýchovných zariadení

2. reklamná a propagačná činnosť

3. organizovanie športových a kultúrnych podujatí

4. organizovanie a zabezpečovanie podujatí, turnajov a sústredení v basketbale

5. maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností

6. veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností

7. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

8. realizácia amatérskeho a profesionálneho športu v oblasti basketbalu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Juraj German, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 997/11, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 05.04.1966, Deň vzniku funkcie: 28.08.2002

Meno a priezvisko: Ing. Ivo Štefek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 56/45-14, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 09.02.1968, Deň vzniku funkcie: 28.08.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj German, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 997/11, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 05.04.1966

Výška vkladu:  995,817567 EUR, Rozsah splatenia:  995,817567 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ivo Štefek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 56/45-14, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

Výška vkladu:  995,817567 EUR, Rozsah splatenia:  995,817567 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Ďurkovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 66/61, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

Výška vkladu: 4 647,148643 EUR, Rozsah splatenia: 4 647,148643 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783777 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783777 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzen ým bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.6.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dňa 08.04.2024 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1