Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044957

OBCHODNÉ MENO: ECO GLOBAL INDUSTRY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34761/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1481/141, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 

IČO: 50 737 775

DEŇ ZÁPISU: 26.05.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

3. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

4. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z tohto materiálu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

7. Administratívne služby

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Inžinierska činnosť,stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Vedenie účtovníctva

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Podnikanie v oblasti nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom

19. Výroba motorových vozidiel,motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

20. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

21. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

22. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

23. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

24. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

25. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

26. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marek Poročák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 60/108, Názov obce: Dolný Ohaj, PSČ: 941 43 , Dátum narodenia: 04.07.1976, Deň vzniku funkcie: 26.05.2017

Meno a priezvisko: Radovan Kazarka, Bydlisko: Názov obce: Dežerice 347, PSČ: 957 03 , Dátum narodenia: 11.04.1971, Deň vzniku funkcie: 26.05.2017

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Bežo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová 1466/31, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 07.09.1956, Deň vzniku funkcie: 26.05.2017

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Ďurmek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. C. Hronského 1327/3, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 04 , Dátum narodenia: 15.12.1979, Deň vzniku funkcie: 26.05.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Poročák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 60/108, Názov obce: Dolný Ohaj, PSČ: 941 43 , Dátum narodenia: 04.07.1976

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Radovan Kazarka, Bydlisko: Názov obce: Dežerice 347, PSČ: 957 03 , Dátum narodenia: 11.04.1971

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Bežo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová 1466/31, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 07.09.1956

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Ďurmek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. C. Hronského 1327/3, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 04 , Dátum narodenia: 15.12.1979

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 07. 04. 2024 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1