Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044959

OBCHODNÉ MENO: FinFoxes, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1181/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 34 144 013

DEŇ ZÁPISU: 15.07.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prípravné práce pre stavbu

2. - pozemné a inžinierske stavby

3. - stavebné inštalácie

4. - veľkoobchod v rámci voľných živností

5. - sprostredkovanie obchodu

6. - maloobchod v rámci voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Branislav Dejmuth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 695/38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 16.06.1975, Deň vzniku funkcie: 19.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Branislav Dejmuth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 695/38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 16.06.1975

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.04.1996 podľa § 56 - 75 a § 105 - 153 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 6688

2. Valné zhromaždenie dňa 1.7.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1