Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044956

OBCHODNÉ MENO: easyWEB s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23560/R

SÍDLO:  Názov obce: Žirany 876, PSČ: 951 74 

IČO: 45 726 001

DEŇ ZÁPISU: 25.09.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. počítačové služby

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. reklamné a marketingové služby

9. prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Radovan Guzoň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Svobodu 685/23, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 28.10.1975, Deň vzniku funkcie: 25.09.2010

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Sámel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 1816/51, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , Dátum narodenia: 11.09.1975, Deň vzniku funkcie: 25.09.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: AUNOIA Corporation a. s., Sídlo: Názov obce: Žirany 876, PSČ: 951 74 , IČO 56 069 561

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1