Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044963

OBCHODNÉ MENO: PELARO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23687/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 346/1, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 45 872 864

DEŇ ZÁPISU: 30.10.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

4. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. reklamné a marketingové služby

6. vydavateľská činnosť

7. administratívne služby

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ladislav Štefek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svinná 65, Názov obce: Svinná, PSČ: 913 24 , Dátum narodenia: 28.08.1974, Deň vzniku funkcie: 30.10.2010

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Fujak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2012/31-23, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 17.11.1975, Deň vzniku funkcie: 30.10.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Štefek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svinná 65, Názov obce: Svinná, PSČ: 913 24 , Dátum narodenia: 28.08.1974

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Fujak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2012/31-23, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 17.11.1975

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 21. 03. 2024 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1