Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044951

OBCHODNÉ MENO: Agentúra regionálnej pomoci s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28912/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 68/8, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 

IČO: 35 748 435

DEŇ ZÁPISU: 23.06.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

2. - sprostredkovateľská činnosť,

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. - reklamná a propagačná činnosť,

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

7. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. Počítačové služby

10. vedenie účtovníctva,

11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. administratívne služby,

13. Vydavateľská činnosť

14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. Prieskum trhu a verejnej mienky

19. Fotografické služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Filip Cerulík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Ozorovce 230, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 28.01.1994, Deň vzniku funkcie: 04.10.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: - samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Filip Cerulík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): H.Ozorovce 230, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 339/98, Nz 327/98 zo dňa 4.6.1998 napísanej JUDr. Ivanom Macákom v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.3.2002, na ktorom bola zmenená zakladateľská listina č. N 339/98, Nz 327/98, notárskou zápisnicou N 200/02, Nz 194/02 zo dňa 5.3.2002.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2012, ktorý rozhodol o zmene obchodného mena a sídla spoločnosti z TT TECH Trade, s.r.o., Zátišie 49, 831 03 Bratislava na SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA, s.r.o., Znievska 13, 851 06 Bratislava.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2013. Zmena obchodného mena z pôvodného SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA, s.r.o. na nové Agentúra regionálnej pomoci s. r. o.

5. Dňa 13. 04. 2024 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1