Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R044953

OBCHODNÉ MENO: ATEQ s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26146/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudolfa Jašíka 159/10, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 

IČO: 46 654 801

DEŇ ZÁPISU: 25.04.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloochod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

8. Skladovanie

9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

12. Finančný leasing

13. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

14. Faktoring a forfaiting

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Administratívne služby

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Vedenie účtovníctva

19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Reklamné a marketingové služby

22. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

24. Počítačové služby

25. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Roman Jirout, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Sokolice 521/20, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 28.04.1991, Deň vzniku funkcie: 27.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roman Jirout, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Sokolice 521/20, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 06.04. 2024 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1