Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R044945

OBCHODNÉ MENO: Bestreal plus s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46989/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 725/56, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 

IČO: 56 208 928

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Vedenie účtovníctva

5. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

7. Poskytovanie sociálnych služieb

8. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Holbová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borčice 226, Názov obce: Borčice, PSČ: 018 53 , Dátum narodenia: 17.05.1979, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Meno a priezvisko: Andrea Bohovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Hôrkou 1033/8, Názov obce: Košeca, PSČ: 018 64 , Dátum narodenia: 01.10.1984, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore a dodatok označujúci funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Holbová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borčice 226, Názov obce: Borčice, PSČ: 018 53 , Dátum narodenia: 17.05.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrea Bohovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Hôrkou 1033/8, Názov obce: Košeca, PSČ: 018 64 , Dátum narodenia: 01.10.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1